Brak pluginu Flash

Czarna Przemsza

BUDOWLE ROZRZĄDOWE WÓD CZARNEJ PRZEMSZY


Zbiornik Przeciwpowodziowy Kuźnica Warężyńska zasilają wody wezbraniowe rzek Czarnej Przemszy i Trzebyczki. Ich wprowadzenie do zbiornika następuje po efektownych kamiennych kaskadach, zapewniających dodatkowe napowietrzenie wody. Przy regulacji tych rzek uwzględniono konieczność zachowania przepływu biologicznego i poziomu wody w starych korytach. W tym celu, w miejscach zrzutu wody z koryt Czarnej Przemszy i Trzebyczki do zbiornika, postawiono budowle rozrządowe z możliwością regulacji rozdziału przepływu.