Brak pluginu Flash

Gierałtowice

REKULTYWACJA TECHNICZNA ZALEWISKA WN-35 NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE


Realizacja 01-1999 - 12-2005


Przedmiot zadania:


Likwidacja zalewiska powstałego na powierzchni terenu będącego następstwem eksploatacji górniczej pow. 35,75 ha


Realizacja polegała na:

  • wykonanie obwałowania hydrotechnicznego z odpadów górniczych na obszarach zalewiska – kubatura 3 846 418,26 m3, oraz zasypanie zalewiska z zabezpieczeniem koryta rzeki Kłodnicy przed możliwością przedostania się osadów zalegających dno zalewiska
  • wykonanie sieci rowów u podstawy bryły
  • wykonanie przepompowni o wydajności 2600 m3/h z zasilaniem i stacją trafo
  • uszczelniony bentomatą rów otwarty na koronie bryły odprowadzający wody z pompowni do rzeki Kłodnicy.