Brak pluginu Flash

Kłodnica

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA RZECE KŁODNICY


Inwestycja miała na celu likwidację szkód powodziowych na rzece Kłodnicy w obszarze gmin Rudzieniec – woj. śląskie i Ujazd – woj. opolskie. Prace obejmowały zabudowę wyrw, remont stopni oraz remont erodowanego dna rzeki. Niewątpliwie ta inwestycja poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców tego terenu.


REGULACJA RZEKI KŁODNICY


Remont koryta rzeki Kłodnicy w Dzielnicach Zabrza – Makoszowy i Paniówki.


Celem zadania było zabezpieczenie zagrożonej stateczności mostu drogowego na ul. Zabrskiej oraz uniknięcie dalszej erozji dennej i bocznej, poprzez wyregulowanie i umocnienie koryta.


Realizacja polegała na pogłębieniu koryta, wykonaniu progów w dnie za pomocą ścianek szczelnych typu Larsen, umocnieniu dna narzutem kamiennym oraz umocnieniu skarp materacami kamienno-siatkowymi lub iłołupkiem kopalnianym.