Brak pluginu Flash

Kozłowa Góra

PRZEBUDOWA ZAPORY BOCZNEJ ORAZ REMONT ZAPORY CZOŁOWEJ ZBIORNIKA "KOZŁOWA GÓRA"


Kilkudziesięcioletnie zadrzewienie obiektu spowodowało powstanie przebić hydraulicznych. Pozostawienie obiektu bez remontu mogło spowodować powstanie wyrw lub rozerwanie wału. Zagrożone zalaniem były miejscowości Kozłowa Góra i Świerklaniec. Przebudowa polegała na usunięciu niebezpieczeństwa poprzez remont zapory bocznej.


Podstawowe roboty polegały na nadsypaniu wałów, wykonaniu narzutu kamiennego oraz zabezpieczenia przed skutkami filtracji przy pomocy włókniny filtracyjnej i filtru odwrotnego.