Brak pluginu Flash

Kuźnica Warężyńska

ZBIORNIK WODNY "KUŹNICA WARĘŻYŃSKA"


Zbiornik Kuźnica Warężyńska utworzony został w wyeksploatowanym wyrobisku kopalni piasku jako forma rekultywacji terenu po likwidacji kopalni. Zasoby wodne zbiornika pozwalają na wielodniowe użycie w czasie niedoborów wody w zlewni rzeki Czarnej Przemszy. Jednocześnie zbiornik pełni funkcje przeciwpowodziowe i kumulacyjne w okresach zwiększonego napływu wód.


Zastosowanie nowoczesnych maszyn budowlanych i profesjonalna organizacja robót umożliwiły wykonanie zbiornika w rekordowym czasie 22 miesięcy. Powierzchnia zalewowa zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 560 ha, maksymalna głębokość to około 23 m a obwód to prawie 13 km. Firma RPM Spółka Akcyjna wykonała zadanie w ramach konsorcjum z firmą Hydrobudowa Śląsk – Katowice.