Brak pluginu Flash

Lipie Śląskie

SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH – LIPIE ŚLĄSKIE, GMINA PAWONKÓW


Realizacja 07-2003 - 09-2004


Przedmiot zadania:

  • projekt rozbudowy istniejącej infrastruktury składowiska

Realizacja budowlana I-go etapu:

  • kubatura o powierzchni 13 700 m3 z obwałowaniem nadpoziomowym uszczelniona matą bentomatową, geomembraną z foli HDPE gr. 2 mm i geowłókniną gramatury 750 g/m2
  • drenaże przeznaczone do zbierania odcieków z perforowanych rur HDPE Ø 200 mm zabezpieczone obsypką filtracyjną i geowłókniną
  • rurociąg odcieku z kilkunastoma studzienkami rewizyjnymi
  • zbiornik odcieku