Brak pluginu Flash

Lwówek Śląski

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI


Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji.Wykonanie całości zadania przewidziana jest na lata 2009-2013 Prace budowlane polegają na wykonaniu:

  • wałów przeciwpowodziowych (8 odcinków) o łącznej długości 4 780 mb wraz z drogą przywałową o nawierzchni żwirowej,
  • murów kamienno – balustradowych ( 4 odcinki) o łącznej długości 2 100 mb,
  • rowów odwadniających - 3 950 mb,
  • bramy przeciwpowodziowej – 2 szt.,
  • przepustów wałowych (7 szt.) i drogowych (1 szt.),
  • przejazdów wałowych na poziomie terenu z zamknięciami - 8 szt.
  • przejazdów wałowych po koronie wału – 3 szt.
  • schodów skarpowych dwustronnych -1 szt.
  • schodów skarpowych jednostronnych – 6 szt.
  • przebudowy w niezbędnym zakresie odcinka drogi relacji Lwówek Śląski – Złotoryja