Brak pluginu Flash

Potok Leśnica

REGULACJA POTOKU LEŚNICA W MIEJSCOWOŚCI BRENNA


Przedmiotem inwestycji było usuwanie szkód powodziowych spowodowanych wielokrotnym w ostatnich latach przejściem wielkich wód na potoku Leśnica. Zadanie polegało na wykonaniu regulacji potoku od ujścia rzeki Brennicy do istniejącej zapory przeciwrumowiskowej, na łącznej długości 3,6 km. Zapewnia to ochronę przyległych terenów, ogranicza erozję oraz umożliwia bezpieczne odprowadzenie wielkich wód do rzeki Brennicy.