Brak pluginu Flash

Potok Promna

ROBOTY REGULACYJNE POTOKU PROMNA NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE


Roboty regulacyjne polegały na poprawieniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów położonych w dolinie potoku oraz na przywróceniu swobodnego, grawitacyjnego przepływu wód w korycie potoku.