Brak pluginu Flash

Potok Szczygłowicki

POMPOWNIA PRZEJMUJĄCA WODY Z POTOKU SZCZYGŁOWICKIEGO DO RZEKI BIERAWKI W REJONIE BEZODPŁYWOWEGO ZALEWISKA W-35


Realizacja 03-2003 - 11-2004


Przedmiot zadania:


  • pompownia przemysłowa wody o wydajności do 4500 m3/godz.
  • trzy pompy PP 500 zabudowane w komorze czerpnej
  • budynek przepompowni kontrukcja stalowa , wysokość 14 m z lekką obudową z płyty warstwowej
  • zasilanie linią napowietrzną 20 KV ze stacją trafo 20/0,4 KV
  • AKP (automatyka i sterowanie)
  • rurociągi zrzutowe tłoczące 2 x Ø 600 mm