Brak pluginu Flash

Radomsko

Przedmiotem inwestycji była budowa infrastruktury służącej eliminacji zagrożeń środowiskowych związanych z podtopieniami występującymi na terenie miasta Radomska w dzielnicach Stobiecko Miejskie i Wymysłówek.

Zadanie podzielone było na trzy obiekty:

  • przebudowa koryta Rowu "R-A" na odcinku od km 0+000 do km 13+888,5 wraz z budową nowych obiektów komunikacyjnych (kładki,przepusty) oraz budowli regulacyjnych (stopnie,bystrotoki,zastawki),
  • budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 w Wymysłówku wraz z doprowadzalnikiem i odprowadzalnikiem do Rowu "R-A" oraz budowa drogi dojazdowej do zbiornika,
  • budowa zbiornika Nr 2 w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej wraz z obiektami towarzyszącymi

.>