Brak pluginu Flash

Wałbrzych

REKULTYWACJA O KIERUNKU REKREACYJNYM HAŁDY PRZY UL. MONIUSZKI W WAŁBRZYCHU


Realizacja 06-2001 - 12-2004


Przedmiot zadania:


Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych o powierzchni 33 ha (hałda). Prace obejmowały rekultywację techniczną bryły poprzez przemieszczenie 1225 m3 odpadów górniczych, uformowanie obiektów rekreacyjnych boiska, ścieżki rowerowe, drogi i trasy komunikacyjne, punkty widokowe.

  • odwodnienie bryły siecią rurociągów i rowów otwartych
  • elementy zabudowy przeciwerozyjnej
  • konieczny mur oporowy na długości ca 150 mb
  • odbudowa cieku wodnego
  • rekultywacja biologiczna tj. nasadzenie drzew i krzewów właściwych dla niesprzyjających warunków siedliskowych.