Brak pluginu Flash

Zabrze Makoszowy

REKULTYWACJA TERENU W REJONIE ULICY RYBNEJ I LEGNICKIEJ W ZABRZU – MAKOSZOWACH


Realizacja 12-2004 - 06-2005


Przedmiot zadania:


Zabezpieczenie terenów zawala poprzez podwyższenie istniejących obwałowań iłołupkiem, likwidację powstałego lokalnego zalewiska oraz wykonanie jednorzędowej przesłony hydroizolacyjnej i sieci rowów opaskowych odwadniających zawale.