Brak pluginu Flash

Realizacje

KOLEKTORY ORAZ KANALIZACJE SANITARNE I DESZCZOWE


PRZYKŁADOWE REALIZACJE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT

 • 1998 – kanalizacja sanitarna i deszczowa – Lubliniec, ul. Armii Krajowej
 • 1999 – kanalizacja sanitarna –Żyglin, ul. Studzienna
 • 1999 – kanalizacja sanitarna – Lubliniec, Steblów
 • 2000 – kanalizacja sanitarna i deszczowa – Lubliniec, ul. Damrota
 • 2000 – odprowadzenie ścieków z zaplecza stadionu i Domu Zakonnego – Miasteczko Śl.
 • 2000 – kanalizacja sanitarna – Miasteczko Śl., ul. Czarneckiego
 • 2000 – kanalizacja deszczowa – Misteczko Śl., ul. Norwida
 • 2000 – kanalizacja deszczowa – Lubliniec, ul. M. C. Skłodowskiej
 • 2000 – kanalizacja deszczowa – Gierałtowice, ul. Paderewskiego i Zgrzebnioka
 • 2000 – kanalizacja sanitarna – Lubliniec, ul. Plebiscytowa, Dworcowa, Paderewskiego
 • 2000 – kanalizacja sanitarna i deszczowa – Lubliniec, ul. Sokoła, Strażacka
 • 2002 – kanalizacja sanitarna – Lubliniec, ul. Żwirki i Wigury
 • 2002 – kanalizacja sanitarna – Boronów
 • 2002 – ujęcie wodociągowe – Dobrodzień Hadasiki
 • 2002 – wymiana wodociągu – Paniówki, ul. Gliwicka
 • 2002 – kanalizacja deszczowa – Lubliniec, ul. Sobieskiego
 • 2002 – kanalizacja deszczowa – Lubliniec, ul. 11-go Listopada
 • 2002 – kanalizacja sanitarna i deszczowa – Lubliniec, ul. Karpego i Krzyżowskiego
 • 2002 – kanalizacja sanitarna w systemie podciśnieniowym – Miasteczko Śl.
 • 2002 – kanalizacja sanitarna i deszczowa – Lubliniec, ul. Ks.Misia, Brzozowa
 • 2003 – kanalizacja sanitarna – Miasteczko Śl. ul. Ceramiczna
 • 2003 – kanalizacja sanitarna i deszczowa – Lubliniec dz. Wymyślacz
 • 2003 – kanalizacja dzielnicy Repty Śl. – Tarnowskie Góry
 • 2004 – kanalizacja sanitarna – Lubliniec, ul.Droniowicka
 • 2004 – kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa – Lubliniec, Biała Kolonia
 • 2004 – kanalizacja deszczowa – Gierałtowice
 • 2005 – wymiana rurociągu tłocznego – Zabrze
 • 2005 – kanalizacja sanitarna w Orzechu – Świerklaniec
 • 2005/2006 - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem zadanie IV w Koszęcinie
 • 2006 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla obsługi EURO TERMINALU w Sławkowie - zlewnia CDE
 • 2006 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w sołectwie Nowe Chechło w gminie Świerklaniec
 • 2006 - budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany w mieście Strzelce Opolskie - Etap II i III
 • 2007 - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Pyskowicach
 • 2007 - budowa pompowni o wydajności 4500 m3/h na Potoku Wilcza na terenie górniczym KWK “Szczygłowice”
 • 2008/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicach: Kozłowa Góra, Piekary- Józefka i Piekary Oś Wieczorka w Piekarach Śląskich
 • 2008/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuniowie
 • 2010-2012 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany
 • 2010-2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią dla sołectw Hucisko i Grójec w Gminie Boronów