Brak pluginu Flash

Realizacje

KOLEKTORY SANITARNE I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW


Zdecydowana poprawa stanu sanitarnego i ochrona wód przed zanieczyszczeniem stała się w naszym kraju bezwzględną koniecznością. By zapobiec ustawicznemu zanieczyszczaniu środowiska należy budować kanalizacje sanitarne i oczyszczalnie ścieków. Firma RPM S.A. podejmowała się w tym obszarze szeregu zadań. Do głównych zaliczyć należy realizacje biologicznych oczyszczalni ścieków typu Lemna oraz liczne kolektory, kanalizacje sanitarne i deszczowe.


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU LEMNA


Oczyszczalnia LEMNA to nowa generacja oczyszczalni ścieków wykorzystująca energię słoneczną. W tej technologii główną rolę pełni rzęsa wodna, po łacinie Lemna, w Polsce pospolicie nazywana kaczym zielem.


Technologia oczyszczania ścieków, nazwana LEMNA, powstała w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych i posiada patent technologii innowacyjno-alternatywnej wydany przez Agencję Ochrony Środowiska w USA.


Metoda ta została sprawdzona w różnych warunkach geograficznoklimatycznych i umożliwia oczyszczanie ścieków, aż do osiągnięcia śladowych ilości zanieczyszczeń na odpływie.


NASZE REALIZACJE

  • Oczyszczalnia ścieków typu Lemna wraz z robotami towarzyszącymi w Świerklańcu
  • Roboty budowlano-montażowe na oczyszczalni ścieków typu Lemna w Dobrodzieniu
  • Roboty budowlano-montażowe na oczyszczalni ścieków typu Lemna w Pawonkowie
  • Oczyszczalnia ścieków typu Lemna w Kochcicach