Brak pluginu Flash

Realizacje

REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH


Długotrwała eksploatacja górnicza powoduje w konsekwencji poważną degradację środowiska naturalnego. Zaś tereny zdegradowane przez przemysł wydobywczy zajmują w kraju dużą powierzchnię, wykorzystywaną w małym stopniu. Toteż niezmiernie ważna dla ratowania ekosystemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jest rekultywacja i rewitalizacja tych obszarów.


Firma RPM Spółka Akcyjna podejmuje się na tym obszarze realizacji szeregu projektów, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska naturalnego.


PRZYKŁADOWE REALIZACJE NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT

 • 2000 – przemieszczanie gr. na zwale rz. Bierawki – Knurów
 • 2000 – rów odprowadzający wodę z zalewiska W-3 – Knurów
 • 2000 – makroniwelacja terenu – Mysłowice – Wesoła, ul. Spacerowa
 • 2001 – roboty odwadniające w rejonie basenu – Knurów
 • 2001 – odwodnienie terenu – Ruda Śl. ul. Basenowa i Wierzbowa
 • 2001 – wykonanie rowu doprowadzającego wodę do pomp- Knurów
 • 2001 – rekultywacja techniczna i biologiczna – Ruda Śl. Halemba
 • 2001 – rekultywacja hałdy – Wałbrzych
 • 2001 – wywóz odpadów popłuczkowych – Zabrze Makoszowy
 • 2002 – wykonanie stanowiska dla pomp zatapialnych – Knurów
 • 2002 – przedłużenie przepustu zwałowego – Knurów
 • 2002 – rekultywacja i zagospodarowanie starej doliny Pot. Wilcza – Knurów
 • 2002 – regulacja stosunków wodnych – Przyszowice, ul. Brzeg
 • 2003 – likwidacja zalewiska – Mikołów Borowa Wieś
 • 2004 – roboty rekultywacyjne w rejonie ul. Rybnej i Legnickiej – Zabrze-Makoszowy
 • 2005 – rekultywacja gruntu – Ruda Śl., ul. Halembska
 • 2006 - zbiornik wodny Pakosław
 • 2007 - Zbiornik Rzemieślnicza Dolny na rzece Olechówka w Łodzi
 • 2007 - budowa ścieżki rowerowej w terenie leśnym wzdłuż DK-11 w Lublińcu
 • 2007 - modernizacja infrastruktury targowiska miejskiego wraz z układem drogowym w Lublińcu