Brak pluginu Flash

Realizacje

ZBIORNIKI WODNE


Zbyt niska naturalna i sztuczna retencja oraz coraz liczniejsze obszary zagrożone wystąpieniem powodzi wymagają podejmowania strategicznych przedsięwzięć. Mają one na celu poprawę stosunków wodnych (bilansu wodnego) a także zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Jednym z podstawowych takich działań jest budowa zbiorników wodnych, które oprócz wyżej wymienionych zadań spełniają istotną rolę w zakresie podnoszenia atrakcyjności regionu zarówno pod względem krajobrazowym jak i turystycznym.